Skip to main content

Editor Choice, 2018

Google cho phép Quản trị viên Apps Vô hiệu hóa chế độ 'trò chuyện'

Người dùng Google Apps sẽ có thể tắt tính năng Gmail có giá trị đã tranh cãi trong nhiều năm: chế độ xem "hội thoại" hợp nhất các chủ đề email trong một mục nhập hộp thư đến duy nhất. Bắt đầu từ Thứ Tư, Google sẽ cung cấp cho người dùng bộ cộng tác và bộ liên lạc Apps tùy chọn chuyển từ chế độ cuộc hội thoại sang chế độ xem hộp thư đến truyền thống trong đó mỗi thư e-mail được liệt kê riêng.