Skip to main content

Editor Choice, 2019

Chrome to Phone Gửi liên kết Chrome đến điện thoại Android của bạn

Chrome to Phone Gửi liên kết Chrome đến điện thoại Android của bạn

ĐIện thoại Android là các thiết bị đáng chú ý và về cơ bản là các máy tính đầy đủ trong tay bạn. Trong nhiều cách, chúng hoạt động tốt với PC của bạn - nhưng không phải bằng mọi cách. Một trong những vấn đề lớn nhất là xử lý dấu trang và thông tin trình duyệt của Android. Trình duyệt Android của bạn không nói chuyện với trình duyệt PC của bạn và ngược lại.