Skip to main content

Editor Choice, 2018

Lockheed Martin đặt cược lớn trên máy tính lượng tử

Defense nhà thầu Lockeed Martin Corp. đang đặt cược lớn vào lời hứa về điện toán lượng tử. Gần đây, công ty đã bỏ ra một khoản tiền lớn cho công ty D-Wave của Canada cho máy tính lượng tử thương mại đầu tiên trên thế giới. được sử dụng để giải quyết các vấn đề khó khăn mà thông thường mất quá lâu ngay cả đối với các siêu máy tính.