Chủ YếU | 2018 Skip to main content

Editor Choice, 2018

Obama, Ballmer thúc giục Trung Quốc đẩy mạnh thực thi IP

Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama và Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer đã ép Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào thứ tư để đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở nước mình. Trong một động thái cho thấy thập kỷ nỗ lực của Trung Quốc của các doanh nghiệp nước ngoài, Ballmer đã gặp Obama và nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Nhà Trắng để thúc đẩy vấn đề này.