Skip to main content

Editor Choice, 2019

Alcatel-Lucent cung cấp cho mạng DSL một mạng tăng cường

Alcatel-Lucent cung cấp cho mạng DSL một mạng tăng cường

Alcatel-Lucent và Telekom Austria đã hoàn thành thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về G.fast với vectơ, một sự kết hợp các công nghệ cho phép băng rộng gigabit trên các mạng đồng hiện có. Để giúp giữ cho DSL tùy chọn thích hợp cho phần cuối của kết nối băng thông rộng, các nhà cung cấp "cuối cùng" đang làm việc trên một số công nghệ để tăng tốc độ băng rộng có thể được phân phối qua các đường dây điện thoại cũ.