Skip to main content

Editor Choice, 2019

DotNetNuke mua lại nhà cung cấp cộng tác xã hội

Nhà cung cấp nền tảng quản trị nội dung Web DotNetNuke đã mua lại Active Modules, một nhà cung cấp phần mềm cộng tác xã hội, hai công ty đã công bố hôm thứ Tư. Các điều khoản của thỏa thuận này không được tiết lộ. DotNetNuke lên kế hoạch đưa phần mềm Active Modules vào hệ thống quản lý nội dung dựa trên Microsoft ASP.