Skip to main content

EPrompter

EPrompter giải quyết vấn đề gọn gàng. Nó tự động kiểm tra tất cả các email dựa trên web của bạn tự động sau mỗi 15 phút, và cảnh báo bạn khi có bất kỳ thư mới nào. Bạn sẽ có thể thực hiện việc này cho tối đa 16 tài khoản khác nhau. Ngoài ra, bạn thậm chí không phải đăng nhập vào các hệ thống thư trên nền web khác nhau để xem hộp thư đến của bạn, đọc thư của bạn và trả lời chúng - bạn có thể thực hiện tất cả điều đó ngay từ chương trình. Bạn cũng có thể xóa thư.

Tôi gặp sự cố khi tải Hotmail để làm việc với phần mềm này. Một lần tôi đã thử, nếu tôi xác định nó là Live-mail nó làm việc, nhưng một thời gian nó sẽ không hoạt động ngay cả khi tôi đã làm điều đó. Vì vậy, bạn có thể có một số vấn đề thiết lập với Hotmail. Mặt khác, nó hoàn toàn miễn phí - và nó hoạt động tốt với các thư dựa trên web khác, vì vậy nó chắc chắn đáng để thử.

- Preston Gralla